__________

Termeni si conditii

Bun venit la Sports Business Academy!

"Sports Business Academy” vă oferă serviciile sale (descrise mai jos) prin intermediul site-ului Sports Business Academy și alte servicii (inclusiv orice noi caracteristici și aplicații), în conformitate cu următorii Termeni și condiții ("SERVICII").


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII CARE GUVERNEAZĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR.

1. Introducere
1.1 Modificări ale Termenilor și condițiilor: Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm oricând porțiunile acestor Termeni și condiții. Dacă facem acest lucru, în funcție de natura schimbării, vom posta modificările din această pagină și vom indica în partea de sus a acestei pagini data la care acești termeni au fost revizuiți ultima dată și / sau vă vor notifica, fie prin interfața de utilizare a serviciilor, printr-o notificare prin e-mail sau prin alte mijloace rezonabile și conform cerințelor legii aplicabile. Orice astfel de modificări vor intra în vigoare nu mai devreme de paisprezece (14) zile după ce au fost postate, cu excepția faptului că modificările adresate noilor funcții ale Serviciilor sau modificările aduse din motive legale vor fi efective imediat. Utilizarea continuă a Serviciului după data la care orice astfel de modificări devin efective, constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor Termeni și condiții. În plus, atunci când utilizați anumite Servicii, veți fi supuși oricăror termeni suplimentari aplicabili acestor servicii care pot fi periodic publicați în cadrul Serviciului.
1.2 Confidențialitate: Sports Business Academy respectă confidențialitatea utilizatorilor noștri. Pentru detalii, consultați Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea și folosirea datelor personale așa cum este descris aici.

2. Accesul și utilizarea serviciului

2.1 Descriere: Sports Business Academy și orice conținut vizualizat prin serviciul nostru sunt destinate exclusiv utilizării dumneavoastră personale și necomerciale. Prin achiziția unui PASS sau MasterClass Sports Business Academy, vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, pentru a accesa conținutul Sports Business Academy și pentru a vedea cursurile prin intermediul serviciului numai în acest scop. Cu excepția licenței limitate de mai sus, nu vi se va transfera niciun drept, titlu sau interes. Sunteți de acord să nu utilizați serviciul pentru apariții publice. Sports Business Academy vă poate revoca licența în orice moment, la discreția sa. În urma unei astfel de revocări, trebuie să distrugeți cu promptitudine tot conținutul descărcat sau obținut în alt mod prin intermediul serviciului, precum și copii ale acestor materiale, indiferent dacă sunt făcute în conformitate cu acești Termeni și condiții sau altfel.
2.2 Obligațiile dumneavoastră de înregistrare: Este posibil să vi se solicite să vă înregistrați la Sports Business Academy pentru a accesa și a utiliza anumite caracteristici ale Serviciului. Dacă alegeți să vă înregistrați pentru Serviciu, sunteți de acord să furnizați și să păstrați informații adevărate, exacte, curente și complete despre dumneavoastră în forma solicitată de formularul de înregistrare al Serviciului. Datele de înregistrare și alte informații despre dumneavoastră sunt reglementate de Politica noastră de confidențialitate. Dacă aveți mai puțin de 13 ani, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciul, cu sau fără înregistrare. În plus, dacă aveți mai puțin de 18 ani, puteți utiliza Serviciul, cu sau fără înregistrare, numai cu aprobarea părintelui sau tutorelui.
2.3 Contul de utilizator, parola și securitatea: Nu puteți folosi niciodată contul altui utilizator și nu este posibil să furnizați altei persoane numele de utilizator și parola pentru a vă accesa contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar sub parola sau contul dumneavoastră și este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că parola dumneavoastră rămâne confidențială și sigură. Sunteți de acord să (a) notificați imediat Sports Business Academy orice utilizare neautorizată a parolei sau contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității și (b) să vă asigurați că părăsiți contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei sesiuni atunci când accesați Serviciul. Sports Business Academy nu va fi răspunzător pentru nici o pierdere sau daună rezultată din nerespectarea de către dumneavoastră a acestei secțiuni.
2.4 Modificări ale serviciului: Sports Business Academy își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Sunteți de acord că Sports Business Academy nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau față de niciun terț pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului. Nu avem nicio obligație să păstrăm contul dumneavoastră sau conținutul trimis pentru orice perioadă care depășește ceea ce poate fi impus de legea aplicabilă.
2.5 Practici generale privind utilizarea și stocarea: Sunteți de acord că Sports Business Academy poate stabili practici generale și limite privind utilizarea Serviciului, incluzând, fără a se limita la perioada maximă de timp în care vor fi păstrate date sau alt conținut de către Serviciu și spațiul maxim de stocare alocate pe serverele Sports Business Academy în numele dumneavoastră Sunteți de acord că Sports Business Academy nu are nici o responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau stocarea oricăror date sau a altui conținut întreținut sau încărcat de către Serviciu. Recunoașteți că Sports Business Academy își rezervă dreptul de a închide conturile care sunt inactive pentru o perioadă lungă de timp. Sunteți de asemenea de acord că Sports Business Academy își rezervă dreptul de a schimba aceste practici și limite generale în orice moment, la discreția sa, cu sau fără notificare.

3. Condiții de utilizare

3.1 Conduita utilizatorului: Sunteți singurul responsabil pentru toate codurile, videoclipurile, imaginile, informațiile, datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, grafica, mesajele sau alte materiale ("conținut") pe care le încărcați, (denumită în continuare "încărcare") sau prin e-mail sau prin intermediul Serviciului. Sports Business Academy își rezervă dreptul de a investiga și de a lua o acțiune legală împotriva oricărei persoane care încalcă această prevedere, inclusiv, fără a se limita la, eliminarea conținutului infracțional din Serviciu, suspendarea sau închiderea contului unor astfel de violatori și raportarea dumneavoastră către autoritățile de aplicare a legii. Sunteți de acord să nu utilizați Serviciul pentru:
• a trimite prin e-mail sau încărcați în alt mod orice conținut care (i) încalcă orice proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale unei părți; (ii) nu aveți dreptul de a încărca în conformitate cu nici o lege sau în temeiul unor relații contractuale sau fiduciare; (iii) conține viruși software sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe concepute să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații; (iv) reprezintă sau creează un risc de intimitate sau de securitate pentru orice persoană; (v) constituie publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, activități comerciale și / sau vânzări, "junk mail", "spam", "scrisori în lanț", "scheme piramidale", "concursuri" de solicitare; (vi) este ilegală, dăunătoare, amenințătoare, abuzivă, hărțuitoare, perversă, excesiv de violentă, defăimatoare, vulgară, obscene, pornografice, calomnioase, invazive ale intimității unui altcineva, rasist, sau (vii) în opinia exclusivă a Sports Business Academy, este inacceptabilă sau care restricționează sau împiedică orice altă persoană să utilizeze sau să se bucure de Serviciu sau care poate expune Sports Business Academy sau utilizatorii săi la orice prejudiciu sau răspundere de orice tip;
• a interfera sau perturba Serviciul, serverele sau rețelele conectate la Serviciu sau a nu respecta orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la Serviciu;
a încalca orice lege locală, de stat, națională sau internațională aplicabilă sau orice reglementări care au forța de drept;
• a declara în mod fals sau înșela în alt fel afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate; a solicita informații personale de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
• a recolta sau colecta adrese de e-mail sau alte informații de contact ale altor utilizatori din Serviciu prin mijloace electronice sau prin alte mijloace în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau de alte comunicări nesolicitate;
• a face publicitate sau a oferi spre vânzare sau cumpărare de bunuri sau servicii pentru orice scop comercial care nu este autorizat în mod specific;
• a continua sau promova orice activitate criminală sau a furniza informații instructive despre activități ilegale; 
• a obține sau încerca să acceseze în alt mod materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt făcute în mod intenționat sau prevăzute în cadrul Serviciului.
3.2 Taxe: În măsura în care Serviciul sau orice parte a acestuia este disponibilă pentru orice taxă, vi se va solicita să selectați un plan de plată și să furnizați Sports Business Academy informații cu privire la cardul dumneavoastră de credit sau la alt instrument de plată. Reprezentați și garantați Sports Business Academy că aceste informații sunt adevărate și că sunteți autorizat să utilizați instrumentul de plată. Veți actualiza prompt informațiile despre contul dumneavoastră cu orice modificări (de exemplu, o modificare a adresei dumneavoastră de facturare sau a datei de expirare a cardului de credit) care ar putea apărea. Sunteți de acord să plătiți Sports Business Academy suma specificată în planul de plată în conformitate cu termenii acestui plan și cu acești Termeni și condiții. Prin prezenta, autorizați Sports Business Academy să vă factureze în conformitate cu termenii planului de plată aplicabil până când vă întrerupeți contul și sunteți, de asemenea, de acord să plătiți eventualele costuri suportate astfel. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile Sports Business Academy. Utilizarea continuă a Serviciului după intrarea în vigoare a modificării prețului înseamnă că sunteți de acord să plătiți suma modificată. Veți fi responsabil pentru toate taxele asociate Serviciilor, altele decât impozitele de pe teritoriul României.
3.3 Abonamente recurente: Dacă selectați un serviciu cu o funcție de reînnoire automată ("Recurring Subscription"), autorizați Sports Business Academy să vă mențină informațiile despre cont și să perceapă automat acel cont după reînnoirea Serviciului pe care îl alegeți fără a mai fi necesară nicio altă acțiune. În cazul în care Sports Business Academy nu poate să vă taxeze contul așa cum a fost autorizat de dumneavoastră atunci când ați înscris într-un abonament recurent, Sports Business Academy, poate, la propria sa discreție: (i) să vă factureze pentru Serviciu și să vă suspende accesul la Serviciu până la plata acesteia și / sau (ii) să vă actualizeze informațiile din contul dumneavoastră prin intermediul unor surse terțe (de exemplu, bancă sau procesor de plăți) pentru a continua să vă încărcați contul așa cum v-ați autorizat.
Sports Business Academy poate schimba periodic prețul pentru abonamentele recurente și vă va comunica eventualele modificări de preț în avans și, dacă este cazul, cum să acceptați aceste modificări. Modificările de preț pentru abonamentele recurente vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonare după data modificării prețului. După cum este permis de legislația locală, acceptați noul preț continuând să utilizați abonamentul dumneavoastră recurent după ce schimbarea prețului intră în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările de preț, aveți dreptul să respingeți modificarea prin anularea Abonamentului înainte de intrarea în vigoare a modificării prețului. Prin urmare, asigurați-vă că citiți cu atenție orice astfel de notificare a modificărilor de preț.
Plățile nu sunt restituite și nu există restituiri pentru perioadele parțial utilizate. Puteți anula oricând un abonament recurent, dar dacă vă anulați abonamentul înainte de sfârșitul perioadei curente de abonare, nu vom rambursa niciun fel de taxe de abonament plătite deja. După orice anulare, veți continua să aveți acces la serviciu până la sfârșitul perioadei curente de abonare. În orice moment și din orice motiv, este posibil să acordăm o rambursare, o reducere sau o altă sumă pentru unii sau toți utilizatorii noștri ("credite"). Suma și forma acestor credite, precum și decizia de a le oferi, sunt la discreția noastră unică și absolută. Furnizarea de credite într-o singură instanță nu vă dă dreptul la credite în viitor pentru situații similare și nici nu ne obligă să oferim credite în viitor, în orice situație.
3.4 Utilizarea în scopuri comerciale: Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres în acest document sau de Sports Business Academy în scris, sunteți de acord să nu afișați, distribuiți, licențiați, efectuați, publicați, reproduceți, copiați, creați lucrări derivate, modificați, vindeți, revindeți, exploatați, încărcați în orice scop comercial, orice parte a Serviciului, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

4.1 Conținutul, software-ul și mărcile comerciale ale Serviciului: Sunteți de acord că Serviciul poate conține conținut sau caracteristici ("Conținutul serviciului") protejate prin drepturi de autor, brevet, mărci comerciale, secret comercial sau alte drepturi și legi de proprietate. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de Sports Business Academy, sunteți de acord să nu modificați, copiați, încadrați, înlăturați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau creați lucrări derivate pe baza Serviciului sau a conținutului serviciului, integral sau parțial cu excepția faptului că cele de mai sus nu se aplică propriului dumneavoastră conținut de utilizator (așa cum este definit mai jos) pe care îl încărcați legal în cadrul Serviciului. În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, nu veți angaja sau nu utilizați niciun fel de extragere de date, roboți sau alte metode similare de extragere sau a datelor. Dacă sunteți blocat (ă) de Sports Business Academy de a accesa Serviciul (inclusiv blocarea adresei dumneavoastră IP), sunteți de acord să nu implementați nicio măsură pentru a ocoli blocarea (de exemplu, prin mascarea adresei dumneavoastră IP sau utilizând o adresă IP proxy). Orice utilizare a Serviciului sau a Conținutului de servicii, altfel decât este autorizată în mod specific, este strict interzisă. Tehnologia și software-ul care stau la baza Serviciului sau distribuite în legătură cu acesta sunt proprietatea Sports Business Academy, a afiliaților și a partenerilor noștri ("Software"). Sunteți de acord să nu copiați, să modificați, să creați o lucrare derivată, să reasamblați sau să încercați în alt mod să descoperiți orice cod sursă, să vindeți, să alocați, să sublicențiezi sau să transferați altfel vreun drept în Software. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres în acest document sunt rezervate de Sports Business Academy.
Numele și logo-urile Sports Business Academy sunt mărci comerciale și mărci de servicii ale Comunika Alliance (colectiv "mărcile Sports Business Academy "). Alte denumiri și logo-uri Sports Business Academy, produse și servicii și logo-uri utilizate și afișate prin intermediul Serviciului pot fi mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi, care pot sau nu pot susține sau sunt afiliați sau conectați la Sports Business Academy. 
Nimic din acești Termeni de serviciu sau Serviciu nu trebuie interpretat ca un acord, implicit sau altfel, orice licență sau drept de a utiliza oricare dintre mărcile Sports Business Academy afișate în Serviciu, fără permisiunea scrisă prealabilă în fiecare caz. Utilizarea mărcilor de bază Sports Business Academy va fi în beneficiul nostru exclusiv.

4.2 Materialul terț: În nici un caz, Sports Business Academy nu va fi răspunzător în niciun fel pentru orice conținut sau materiale ale unor terțe părți (inclusiv utilizatori), incluzând, dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel cauzate ca urmare a utilizării unui astfel de conținut. 
Recunoașteți că Sports Business Academy nu va pre-afișa conținutul, dar că Sports Business Academy și designerii săi au dreptul (dar nu și obligația), la propria discreție, să refuze sau să elimine orice conținut disponibil prin intermediul Serviciului. 
Fără a limita cele menționate mai sus, Sports Business Academy și designerii săi au dreptul de a elimina orice conținut care încalcă acești Termeni și condiții sau este considerat de Sports Business Academy, la discreția sa exclusivă, ca fiind altfel excepțional. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conținut. 
4.3 Conținutul utilizatorilor transmise prin intermediul Serviciului: În ceea ce privește conținutul sau alte materiale pe care le încărcați prin intermediul Serviciului sau le partajați altor utilizatori sau destinatari (colectiv, "Conținut de utilizator"), reprezintă și garantați că dețineți toate drepturile de autor și drepturile de publicitate conținute în acesta și că aveți toate drepturile necesare pentru a posta sau a transmite astfel de conținut sau alte materiale fără a încălca drepturile terților. 
Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații relevante furnizate de dumneavoastră către Sports Business Academy, companiile afiliate sau partenerii săi sunt neconfidențiale și Sports Business Academy, companiile sale afiliate și partenerii vor avea dreptul la utilizarea și difuzarea nerestricționată a acestora, în orice scop, comercial sau în alt mod, fără a primi confirmarea sau compensarea. 

Recunoașteți și sunteți de acord că Sports Business Academy poate păstra conținutul și poate dezvălui conținut, dacă este necesar, prin lege sau în convingerea că această păstrare sau divulgare este în mod rezonabil necesară pentru: (a) respectarea procesului legal, a legilor aplicabile sau a cererilor guvernamentale ; (b) punerea în aplicare a acestor Termeni și condiții; (c) să răspundă afirmațiilor conform cărora orice conținut încalcă drepturile terților; sau (d) protejează drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Sports Business Academy, a utilizatorilor și a publicului. Înțelegeți că prelucrarea și transmiterea tehnică a Serviciului, inclusiv conținutul dumneavoastră, pot implica (a) transmisiuni pe diferite rețele; și (b) modificările aduse și adaptate la cerințele tehnice ale rețelelor sau dispozitivelor de conectare.
4.4 Reclamații privind drepturile de autor: Sports Business Academy respectă proprietatea intelectuală a altora și cerem utilizatorilor să facă același lucru. Dacă credeți că munca dumneavoastră a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, trebuie să notificați Sports Business Academy; cererea dumneavoastră de încălcare a dreptului comunitar conform procedurii indicate mai jos.
Pentru a fi eficace, notificarea trebuie să fie în scris și să conțină următoarele informații: o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau a altui interes de proprietate intelectuală; o descriere a muncii protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale pe care o susțineți că a fost încălcată; o descriere a locului în care materialul pe care îl considerați că încalcă legea este localizat pe Serviciu, cu suficiente detalii pe care le putem găsi în cadrul Serviciului; adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail; o declarație făcută de dumneavoastră, făcută sub sancțiunea pedepsei, că informațiile de mai sus din Avizul dumneavoastră sunt exacte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor sau proprietății intelectuale.

5. Terțe părți

Serviciul poate furniza, sau terțe părți pot furniza, link-uri sau acces la alte site-uri și resurse pe Internet. Sports Business Academy nu are control asupra unor astfel de site-uri și resurse, iar Sports Business Academy nu este responsabil și nu susține astfel de site-uri și resurse. Recunoașteți și sunteți de acord că Sports Business Academy nu va fi responsabil sau răspunzător direct sau indirect pentru orice prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice conținut, evenimente, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin orice astfel de site sau resursă. 
Orice schimb de informații cu terțe părți în timpul utilizării Serviciului se află între dumneavoastră și terța parte și sunteți de acord că Sports Business Academy nu este răspunzător pentru nicio pierdere sau revendicare pe care ați putea-o avea împotriva unei astfel de terțe părți.

6. Servicii de rețele sociale

Aveți dreptul să activați sau să vă conectați la Serviciu prin intermediul unor servicii terțe partenere online, cum ar fi servicii de social media și servicii de socializare precum Facebook ("Social Networking Services"). Prin conectarea sau integrarea directă a acestor Servicii de rețele sociale în cadrul serviciului, vă facem experiențele online mai bogate și mai personalizate. Pentru a profita de această caracteristică și de capacități, vă putem solicita să vă autentificați, să vă înregistrați sau să vă conectați la Serviciile de socializare pe site-urile furnizorilor lor. Ca parte a unei astfel de integrari, serviciile de socializare în rețea ne vor oferi acces la anumite informații pe care le-ați furnizat unor astfel de servicii de rețele sociale și vom utiliza, stoca și dezvălui aceste informații în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Pentru mai multe informații despre implicațiile activării acestor servicii de rețele sociale și utilizarea, stocarea și dezvăluirea de către Sports Business Academy a informațiilor referitoare la dumneavoastră și la utilizarea de către dumneavoastră a unor astfel de servicii în cadrul Sports Business Academy (inclusiv liste de prieteni și altele), consultați Politica noastră de confidențialitate.
Cu toate acestea, rețineți că modul în care serviciile de rețele sociale utilizează, stochează și dezvăluie informațiile dumneavoastră sunt guvernate exclusiv de politicile unor astfel de terțe părți, iar Sports Business Academy nu va avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru practicile de confidențialitate sau alte acțiuni ale site-urilor terțelor părți sau serviciul care poate fi activat în cadrul Serviciului.
În plus, Sports Business Academy nu este responsabil pentru acuratețea, disponibilitatea sau fiabilitatea oricăror informații, conținut, bunuri, date, opinii, sfaturi sau declarații puse la dispoziție în legătură cu serviciile de rețele sociale. Astfel, Sports Business Academy nu este răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de astfel de servicii de rețele sociale. Sports Business Academy permite aceste caracteristici doar ca o comoditate, iar integrarea sau includerea unor astfel de caracteristici nu implică o aprobare sau o recomandare.

7. Indemnizația și eliberarea

În măsura în care acest lucru este permis de lege, sunteți de acord să eliberați și să despăgubiți Sports Business Academy și afiliații săi, angajații și directorii nevinovați în orice pierdere, daune, cheltuieli, inclusiv onorariile, drepturile, revendicări, acțiuni de orice fel și vătămări (inclusiv deces) apărute din sau legate de utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, încălcarea acestor Termeni de utilizare sau încălcarea oricăror drepturi ale altui utilizator.

8. Renunțarea la garanții 
UTILIZAREA SERVICIULUI ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ SERVICIUL ESTE FURNIZAT "CA ATARE”. SPORTS BUSINESS ACADEMY NEAGĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, FIE EXPRESĂ, IMPLICATĂ SAU STATUTARĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE. SPORTS BUSINESS ACADEMY NU OFERĂ NICI O GARANȚIE CĂ (I) SERVICIUL VA COMPLETA CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ (II) SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT, ÎN TIMP, SECURIZAT SAU FĂRĂ ERORI, (III) REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI VOR FI CORECTIVE SAU FIABILE SAU (IV) CALITATEA PRODUSELOR, SERVICIILOR, INFORMAȚIILOR SAU ALTE MATERIALE CUMPARATE SAU OBȚINUTE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ VOR FI LA NIVELUL AȘTEPTĂRILOR DUMNEAVOASTRĂ.

9. Limitarea răspunderii 
ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ SPORTS BUSINESS ACADEMY NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA BUNULUI, UTILIZAREA, DATELE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE CHIAR DACĂ SPORTS BUSINESS ACADEMY A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ÎNCĂLCARE, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTFEL, CAUZATE DE: (I) UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL; (II) COSTUL DE PROCURARE A MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII OBȚINUTE SAU MESAJE OBȚINUTE SAU TRANZACȚII ÎNREGISTRATE ÎN SAU DIN SERVICIU; (III) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ; (IV) DECLARAȚII SAU CONDUITĂ A ORICĂROR TERȚI; ORI (V) ALTE MATERII PRIVIND SERVICIUL. 

10. Încetarea serviciului

Sunteți de acord că Sports Business Academy, la discreția sa exclusivă, vă poate suspenda sau rezilia contul (sau orice parte a acestuia) sau utilizarea Serviciului și elimina orice conținut din cadrul Serviciului, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, sau dacă Sports Business Academy crede că ați încălcat sau ați acționat în mod incoerent cu litera sau spiritul acestor Termeni și condiții. Orice activitate suspectă, frauduloasă, abuzivă sau ilegală care poate justifica încetarea utilizării serviciului dumneavoastră poate fi adresată autorităților competente de aplicare a legii. Sports Business Academy poate, de asemenea, la discreția sa și în orice moment să întrerupă furnizarea Serviciului sau a oricărei părți a acestuia, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciu în baza oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții poate fi efectuată fără o notificare prealabilă și să confirmați că sunteți de acord că Sports Business Academy vă poate dezactiva sau șterge imediat contul și toate informațiile și fișierele din contul dumneavoastră și / sau să interzică accesul la astfel de fișiere sau la Serviciu. În plus, sunteți de acord că Sports Business Academy nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului dumneavoastră la Serviciu.

11. Litigiile dintre utilizatori

Sunteți de acord că sunteți singurul răspunzător pentru interacțiunile dumneavoastră cu orice alt utilizator în legătură cu Serviciul, iar Sports Business Academy nu va avea nicio responsabilitate sau responsabilitate față de acesta. Sports Business Academy își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație, să se implice în orice fel în disputele dintre dumneavoastră și orice alt utilizator al Serviciului.

12. Generalități

Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord între dumneavoastră și Sports Business Academy și guvernează utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, înlocuind orice acorduri anterioare încheiate între dumneavoastră și Sports Business Academy în legătură cu Serviciul. De asemenea, puteți fi supuși unor termeni și condiții suplimentare, condiții care se pot aplica atunci când utilizați servicii afiliate sau terțe, conținut de la terți sau software terț. Lipsa Sports Business Academy de a exercita sau de a aplica vreun drept sau prevedere a acestor Termeni și condiții nu va constitui o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Dacă orice prevedere este declarată de către o instanță competentă nulă, părțile convin totuși că instanța ar trebui să încerce să dea efect intențiilor părților după cum se reflectă în prevedere, iar celelalte prevederi ale acestor Termeni de serviciu rămân în vigoare. 
Sunteți de acord că, indiferent de statutul sau legea contrară, orice revendicare sau cauză de acțiune care decurg din sau în legătură cu utilizarea Serviciului sau a acestor Termeni și condiții trebuie să fie depusă în termen de un (1) an după această revendicare sau cauza de acțiune a apărut sau a fost blocată pentru totdeauna. Notificările către dumneavoastră pot fi făcute prin e-mail. În nici un caz, Sports Business Academy nu va fi trasă la răspundere pentru nici o întârziere sau nereușită a performanței care rezultă direct sau indirect dintr-un eveniment dincolo de controlul său rezonabil. Serviciul vă poate furniza, de asemenea, notificări privind modificările aduse acestor Termeni și condiții sau alte aspecte, afișând anunțuri sau link-uri către notificări în mod general în cadrul Serviciului.

13. Politica de înregistrare 

Accesul in platforma de eLearning Sports Business Academy se face prin înregistrarea gratuită sau prin achiziționarea unui pachet VIP PASS, SPORT SUPORTER PASS, STUDENT PASS pentru sesiunea cu public si PACHET LUNAR sau ANUAL pentru online. La înregistrare, utilizatorul va intra automat în versiunea DEMO, urmând ca în mai puțin de 24 de ore acestuia să i se activeze pachetul in concordanță cu decizia acestuia de cumpărare. Prin accesul în platforma de eLearning Sports Business Academy se confirmă faptul că au fost citite și acceptate termenele şi condiţiile de mai jos.

Participarea în program se va face după trimiterea formularului de înregistrare completat şi achitarea integrală a taxei aferente pachetului de acces. Plata trebuie efectuată integral la momentul înregistrării şi include gustările, băuturile şi materialele detaliate în cadrul evenimentului live. Participantul va primi factură fiscală în termen de 24 de ore de la momentul achitării prin transfer bancar. În cazul plăţii prin card, factură fiscală va fi emisă automat şi va putea fi descărcată din sistemul de plăţi.

În condiţiile în care locul desfăşurării se va schimba, detaliile cu privire la noua locaţie de desfăşurare va fi trimisă cu 2-3 săptămâni înainte de începutul evenimentului. Toate discounturile pot fi aplicate la momentul înregistrării şi nu pot fi combinate. Preţurile pentru fiecare eveniment sunt corecte la momentul publicării. 

Sports Business Academy îşi rezervă dreptul de a schimbă preţurile în orice moment, dar schimbările nu vor afecta înregistrările care au fost deja confirmate.

14. Politica de anulare a programului educațional

Toate anulările care au loc cu mai mult de 5 zile înainte de începerea evenimentului li se va percepe o taxa administrativă de 25% din valoarea pachetului pentru fiecare delegat. Retragerea din program cu 5 zile înainte de începerea evenimentului conduce la pierderea taxei de înscriere. Sports Business Academy îşi rezervă dreptul de a schimbă formatul, invitaţii, conţinutul, locaţia, data evenimentului, programul sau orice alt aspect ce ţine de eveniment. Pentru evenimentul pe care Sports Business Academy îl reprogramează sau îl amână pentru oricare motiv, veţi putea opta pentru rambursarea sumei achitate sau puteţi opta pentru alt eveniment din portofoliul Sports Business Academy. Schimbarea a titularului de program poate fi efectuată fără costuri dacă are loc cu cel mult 24 de ore înainte de începerea programului.

Taxele de acces pentru programul educațional ONLINE sau la distanță, prin platforma de eLearning Sports Business Academy, nu sunt rambursabile după achitarea acestora. Schimbarea titularului de program nu este permisă pentru programul la distanță. O persoană juridică va avea acces pe un cont pentru o singură persoană.

15. Forță Majoră

Sports Business Academy nu îşi asumă răspunderea în cazul în care evenimentul este anulat, reprogramat sau amânat datorită unui incident de forţă majoră. Forţă majoră va fi definită conform legislaţiei din România.

16. Drepturi de autor
Toate drepturile asupra materialelor produse sau distribuite de către Sports Business Academy în legătură cu acest eveniment sunt rezervate şi orice altă duplicare neautorizată, publicare sau distribuire este strict interzisă fără aprobarea proprietarului de conţinut. Se pot face citări ale materialelor Sports Business Academy, dar nu mai mari de 100 de caractere şi cu obligaţia citării sursei şi a proprietarului de conţinut în acelaşi context.

17. Cookie - Remarketing

Acest website foloseşte serviciul Google AdWords remarketing pentru a se promova pe terţe siteuri( inclusiv reţeaua de display Google) pentru foşti vizitatori ai siteului nostru. Acest lucru înseamnă că ne promovăm către vizitatori care au vizitat o anumită pagină din siteul nostru, de exemplu pagină unui produs, sau a unei categorii, fără a finaliza o anumită acţiune, cum ar fi cumpărarea unui produs. Această formă de promovare se poate execută pe pagină de căutare a Google, sau pe un site din reţeaua de display.  Terţe părţi, inclusiv Google, folosesc cookies pentru a servi reclame bazate pe vizitele anterioare făcute pe www.sportsbusinessacademy.ro. Bineînţeles, toate datele colectate vor fi folosite în concordanţă cu politică noastră de confidenţialitate şi politică de confidentalitate Google. Va puteţi seta preferinţele despre cum Google va arată reclamele, folosind pagină de preferinţe a reclamelor Google. Dacă doriţi să nu mai fiţi contactat, prin folosirea de cookies sau în funcţie de preferinţele dumneavoastră puteţi accesa această pagină.

 


Copyright © 2024. All rights reserved.
back to top